Banda de Valga

Xove Banda de Valga

A Banda Xuvenil de Valga constituíu a primeira canteira da Banda de Música de Valga e data a súa orixe no curso 2002/03 cando na aula de conxunto instrumental comezan as clases colectivas dos nenos máis novos da Escola.

O principal obxectivo desta agrupación é a formación dos futuros músicos da Banda de Música Municipal de Valga así como ampliar as actividades colectivas da Escola de Música.

Co paso do tempo, esta Banda Xuvenil foi acumulando unha gran cantidade de músicos de idades moi diversas de aí que no curso 2010/11 se crease a Banda Infantil. Será a partir deste ano cando esta agrupación, recolla xa soamente alumnos que teñen uns anos de estudo instrumental mellorando así a súa formación.

Na actualidade, este colectivo serve como ponte e nel fórmanse tanto músicos que aínda tocan na Banda Infantil como outros que combinan a súa participación na Banda de Música de Valga xunto con esta Banda Xuvenil.

Os seus compoñentes, arredor de 50, traballan un repertorio adaptado ás súas posibilidades e a pesar da xuventude dos mesmos xa teñen realizado numerosos concertos tanto en Valga como fora, coma por exemplo en Festivais en Meis, Silleda, Ribadumia, Moraña, Ponteledesma, Santa Cruz de Ribadulla, Cabral ou Marín.

Tamén foron organizados os campamentos de verán dos anos 2017, 2018 e 2019 para os músicos da Xove Banda de Valga, de xeito que durante unha semana se preparou un repertorio específico para ser interpretado nun concerto de fin de camapamento que tivo lugar durante as festas da cidade portuguesa de Bragança en 2017, nas Festas Gualterianas da cidade de Gimarães en 2018 ou na vila de Alba de Tormes (Salamanca) nun concerto celebrado na Basílica Teresiana deste lugar, xunto coa Banda de Alba de Tormes e ante varios miles de persoas.

Destacable é tamén a participación nas actividades organizadas pola Federación Galega de Bandas de Música, concretamente no I, II e IV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís (anos 2016, 2018 e 2019) celebrado na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. E tamén é meritorio o premio acadado no XI Certame Galego de Bandas de Música organizado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela (ano 2017) interpretando a obra “O demo de Carboeiro” do músico galego Manuel Blanco Dosil, dirixidos por Pedro Torres Diz, e acadando o premio á mellor interpretación dunha obra galega na Sección Terceira deste certame.

Na actualidade a Xove Banda de Valga segue a traballar na formación de músicos para a Banda de Valga, baixo a dirección de Manuel Villar Touceda.