Banda de Valga

Directiva da Asociación Cultural Musival

Dende o ano 2010 a Directiva da Asociación Cultural Musival é a seguinte:

Presidente:  José Manuel Fariña Jamardo

Vicepresidente:  Francisco Susavila Beiró

Secretario:  Rafael Rial Pérez

Tesoureira:  Edith Natividad Mendoza Cubas

Vogais: Manuel Blanco Abalo

               Ramón Barreiro Touceda

               Francisco Javier Abalo González

               Tito Castaño Conde

               Aziz Azidane Abdesslam

Director da Banda de Música: Manuel Villar Touceda.

Ainda que non forman parte da Directiva de Musival, para facilitar a comunicación entre a Banda de Música e esta directiva existe a figura dos representantes da Banda, os cales son os seguintes:

Martín Ríos Santiago.

Lucía Solla Refojo.

Pedro José Torres Diz.

Directiva da Asociación Cultural Musival

Tamén pode interesarlle:

Membros anteriores da directiva de Musival