Banda de Valga

Outras agrupacións

Grupos de cámara

Dentro da Escola de Música Municipal de Valga, co paso do tempo e como evolución lóxica das inquedanzas dos seus compoñentes foron aparecendo numerosas agrupacións de música de cámara.

Moitos destes colectivos son parte da formación instrumental colectiva que reciben os alumnos na Escola: Grupo de Tubas, Grupo de Clarinetes, Grupo de Saxos, etc. Existen así diversas agrupacións pequenas, como Grupos de Solistas ou de Música de Cámara.

Hai tempo xa que todas estas agrupacións veñen amenizando diversos actos e difundindo o seu bo facer tanto no concello como por outros lugares de fora de Valga. Destacamos os Ciclos de Música de Cámara celebrados en diversos momentos no Auditorio Municipal de Valga, a presenza destes grupos en diversos actos do Concello de Valga, como o Día da Muller ou o Recoñecemento ós Mellores Expedientes Académicos do Concello, o ciclo de Música nas Igrexas organizado polo Concello de Valga, os concertos de verán organizados polo Concello de Pontecesures ou a participación na Semana Musical de Betanzos.