Banda de Valga

ASOCIACIÓN CULTURAL MUSIVAL ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 19-FEBREIRO-2016

            A Xunta Directiva da Asociación Cultural Musival, convoca a tódolos socios de MUSIVAL[1], a unha reunión  en Asemblea ordinaria que se celebrará o vindeiro venres 19 de febreiro de 2016, ás 21:00 horas (9 do serán) en 1ª convocatoria, e ás 21:30 (9 e media do serán) en 2ª convocatoria, no Auditorio Municipal (Ferreirós, Cordeiro), aula de ensaio da banda.

 

         Prégase a maior asistencia posible.

 

         1º.- Aprobación da acta anterior.

 

         2º.- Estado de Contas de MUSIVAL.

 

         3º.- Memoria de actividades realizadas durante o curso pasado.

 

         4º.- Actividades previstas para o curso 2016.

 

         5º.- Informacións varias.

        

         6º.- Rogos e preguntas.

        

 

 

Valga, 1 de febreiro 2016

 

O Presidente,

 

 

 

 

 

Asdo. José Manuel Fariña Jamardo

 

 

A TODOS OS SOCIOS DE MUSIVAL.-[1]            Enténdese como socio de MUSIVAL, segundo os estatutos e regulamento da citada Asociación, aquel que esté aprobado pola Xunta Directiva e se atope ó corrente da cota do 2015 segundo os datos que obran en poder da mesma. Non se admitirá o voto delegado na Asemblea. Aquelas persoas que ainda non sendo socios acudan a Asemblea terán, na mesma, o papel que a Xunta Directiva lles desexe otorgar.