Banda de Valga

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 18-FEBREIRO-2017

ASOCIACIÓN CULTURAL

MUSIVAL

 ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 18-FEBREIRO-2017

 

            A Xunta Directiva da Asociación Cultural Musival, convoca a tódolos socios de MUSIVAL[1], a unha reunión  en Asemblea ordinaria que se celebrará o vindeiro sábado 18 de febreiro de 2017, ás 20:00 horas (8 do serán) en 1ª convocatoria, e ás 20:30 (20 e media do serán) en 2ª convocatoria, no Auditorio Municipal (Ferreirós, Cordeiro), aula de ensaio da banda.

 

          Prégase a maior asistencia posible.

 

          1º.- Aprobación da acta anterior.

 

          2º.- Estado de Contas de MUSIVAL.

 

          3º.- Memoria de actividades realizadas durante o curso pasado.

 

          4º.- Actividades previstas para o curso 2017.

 

          5º.- Informacións varias.

         

          6º.- Rogos e preguntas.

         

 

 

Valga, 3 de febreiro 2017

 

O Presidente,

 

 

 

 

 

Asdo. José Manuel Fariña Jamardo

 

 

A TODOS OS SOCIOS DE MUSIVAL.[1]            Enténdese como socio de MUSIVAL, segundo os estatutos e regulamento da citada Asociación, aquel que esté aprobado pola Xunta Directiva e se atope ó corrente da cota do 2016 segundo os datos que obran en poder da mesma. Non se admitirá o voto delegado na Asemblea. Aquelas persoas que ainda non sendo socios acudan a Asemblea terán, na mesma, o papel que a Xunta Directiva lles desexe otorgar.