Banda de Valga

ASOCIACIÓN CULTURAL MUSIVAL ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 11-AGOSTO-2017

 

 

            A Xunta Directiva da Asociación Cultural Musival, convoca a tódolos socios de MUSIVAL[1], a unha reunión  en Asemblea xeral extraordinaria que se celebrará o vindeiro venres 11 de agosto de 2017, ás 21:00 horas (9 do serán) en 1ª convocatoria, e ás 21:30 (9 e media do serán) en 2ª convocatoria, no Auditorio Municipal (Ferreirós, Cordeiro), sala de concerto do Auditorio.

 

          Debido á importancia dos temas a tratar, esta convocatoria é extensible a tódolos pais e nais da Escola de Música Municipal de Valga.

 

          Prégase a maior asistencia posible.

 

          1º.- Situación Escola de Música Municipal de Valga.

 

          2º.- Posible cese da Xunta Directiva da Asociación Cultural Musival.

 

         

 

 

Valga, 4 de agosto 2017

 

O Presidente,

 

 

 

 

 

Asdo. José Manuel Fariña Jamardo

 

 

A TODOS OS SOCIOS DE MUSIVAL.-[1]            Enténdese como socio de MUSIVAL, segundo os estatutos e regulamento da citada Asociación, aquel que esté aprobado pola Xunta Directiva e se atope ó corrente da cota do 2016 segundo os datos que obran en poder da mesma. Non se admitirá o voto delegado na Asemblea. Aquelas persoas que ainda non sendo socios acudan a Asemblea terán, na mesma, o papel que a Xunta Directiva lles desexe otorgar.